درباره ما

جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان در آذر ماه سال 1377 با هدف فرهنگ سازی و ترویج آموزش ها و مبانی محیط زیست شروع به فعالیت کرد.

معرفی جمعیت

جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان در آذر ماه سال ۱۳۷۷ با هدف فرهنگ سازی و ترویج آموزش ها و مبانی محیط زیست

آرشیو

روز ملی درختکاری

برگزاری همایش به مناسبت ۱۵ اسفنـد، روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی به همت جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست واقع در

ادامه