دنیای شگفت انگیز تالاب ها

   برگزاری غرفه ی «دنیای شگفت انگیز تالاب ها» در نگارخانه ی سیتی سنتر اصفهان

با هدف آشنایی کودکان با کارکردهای تالاب ها

در این غرفه که به مدت 4روز از 16 الی 19 شهریور ماه برگزار شد، کودکان با کارکردهای تالاب آشنا شده و بازی کلاژ تالاب گاوخونی را کامل کردند. همچنین در گوشه ای دیگر بازی «کاغذ و تا» با موضوع پرنده ها و خزندگان تالابی کودکان را مجذوب کرد. این نمایشگاه به همت و با مشارکت و تسهیل گری اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست برگزار شد.