من و محیط زیست سال ۱۳۹۵

برنامه «من و محیط زیست» اینبار ویژه کارشناسان پرورشی و بهداشت و معاونان آموزش و پرورش ناحیه ۷ و با مشارکت فعالانه اعضا در محیطی فعال و مهیج برگزار شد.