روز جهانى تالاب

روز جهانی تالاب ها توسط حامیان پويش ملى زاينده رود صدايم مى زند در کنار تالاب گاوخونی باحمایت “جمعيت زنان مبارزه با آلودگى محيط زيست اصفهان” و به مناسبت روز جهانى تالاب ها برگزار شد.

کارگاه اصول حمایتگیری در فعالیت های اجتماعی ویژه سمن

این کارگاه دو روزه به منظور توانمندسازی سمن های زیست محیطی در حمایتگیری در فعالیت های اجتماعی با تسهیلگری آقای دکتر ابوالفضل وطن پرست از سوی جمعیت برگزار شد.

مسابقه تالاب

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست  اصفهان هزار و پانصد كتابچه ويژه داستان نويسي و صحنه آرايي تالاب را بين دانش آموزان حوزه تالاب گاو خوني و شهر اصفهان  براي شركت در مسابقه تصویرسازی و داستان نویسی تالاب توزيع نمودند.

و در نهایت آثار بسیار ارزشمندی توسط دانش آموزان این مناطق خلق شده و به دبیرخانه مسابقه فرستاده شده است.

پويش ملى زاينده رود صدايم مى زند

جمعیت های محیط زیستی پیام سبز، طبیعت یاران، زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست شاخه اصفهان و امید دوست داران زاینده رود در اقدامی مشترک به طراحی “پویش ملی زاینده رود صدایم می زند” پرداختند. و در دی ماه 1395 در تالار فرشچیان پویش را به مردم معرفی نمودند.