برگزاری مراسم روز جهانی تالاب ها در کنار تالاب بین المللی گاوخونی

                                       

 

روز دهم بهمن سال 1393 به دعوت جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان و انجمن دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی ورزنه و با حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست و کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان، جمع کثیری از اعضای تشکل های زیست محیطی و فرهنگی اصفهان و همچنین مشارکت مردم شهر ورزنه و روستاهای اطراف آن، مراسم روز جهانی تالاب ها در کنار تالاب بین المللی گاوخونی برگزار شد.

                            

درحاشیه ی تالاب گاوخونی و در کنار برنامه سخنرانی، بسیاری از شرکت کنندگان با پوشیدن کاور به رنگ های پرچم ایران شعار «گاوخونی زنده می ماند» را ترسیم کردند.

                                             

ادامه

روز جهانى تالاب

روز جهانی تالاب ها توسط حامیان پويش ملى زاينده رود صدايم مى زند در کنار تالاب گاوخونی باحمایت “جمعيت زنان مبارزه با آلودگى محيط زيست اصفهان” و به مناسبت روز جهانى تالاب ها برگزار شد.

کارگاه اصول حمایتگیری در فعالیت های اجتماعی ویژه سمن

این کارگاه دو روزه به منظور توانمندسازی سمن های زیست محیطی در حمایتگیری در فعالیت های اجتماعی با تسهیلگری آقای دکتر ابوالفضل وطن پرست از سوی جمعیت برگزار شد.

پويش ملى زاينده رود صدايم مى زند

جمعیت های محیط زیستی پیام سبز، طبیعت یاران، زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست شاخه اصفهان و امید دوست داران زاینده رود در اقدامی مشترک به طراحی “پویش ملی زاینده رود صدایم می زند” پرداختند. و در دی ماه 1395 در تالار فرشچیان پویش را به مردم معرفی نمودند.