گرامیداشت روز زمین پاک ، پاکسازی فیلتر سیگار

به مناسبت 2 اردیبهشت 1396 « روز جهانی محیط زیست» برنامه ای نیم روزه به حضور و همکاری واحد آموزش معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه 8، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، دانش آموزان، بسیج، پاکبانان و شهروندان در محدوده شهر اصفهان برگزار شد.