بزرگداشت روز حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

حفاظت از یوزپلنگ آسـیایی

همگـام با همه مـردم ایـران

اصفهان -خانه کودک و نوجوان

1394/6/9

 در روز بزرگداشت یوزپلنگ آسیایی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان با همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی اقدام به برگزاری بزرگداشتی برای این حیوان دوست داشتنی و در معرض خطر نمودند.

ادامه

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پرندگان و پرنده نگری

کارگاه آموزشی آشنایی با پرندگان و پرنده نگری بخش مقدماتی باحضور ثبت نام کنندگان در محل دفتر جمعیت

و بخش دوم پرنده نگری در حاشیه ی زاینده رود

 

                                         

                                          و

و در پایان تیمار و رهاسازی این پرنده زیبا در طبیعت

برگزاری نشست آموزشی با حضور جوانان هلال احمر استان اصفهان

                                           

این نشست با حضور برگزیدگان هلال احمر استان به همراه تسهیلگران و اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست و به منظور آموزش در قبال محیط زیست و اعلام حمایت آنها از یوزپلنگ ایرانی در تاریخ 8 شهریور 1396 برگزار شد.